Sunday, January 10, 2010

Ajahn Li

buku yang sudah saya baca, bagus,
- mengenai kebulatan tekad dan perjuangan beliau dalam mengarungi kehidupan seorang samana.. -

No comments: